Strona Główna    Gazetka    Historia Szkoły    Kadra Szkoły    Projekty    Galeria

Informacje

O Nas

Adres Szkoły

 

   PUBLICZNE GIMNAZJUM    im. JANA PAWŁA II W CIESZKOWIE    Ul. GRUNWALDZKA 3    56-330 CIESZKÓW    TEL.: 713848305, 501043161    e-mail: gimcieszkow@wp.pl

Patron

Nasza szkoła należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Więcej informacji na stronie http://rodzina.org.pl

 

    Nasza szkoła należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Więcej informacji na stronie http://rodzina.org.pl

 

    W roku szkolnym 2008/2009 realizowaliśmy w szkole projekt edukacyjny "Patron".

    Każda klasa proponowała swojego kandydata, przygotowując informacje w formie plakatu.

    Ostatecznie klasy zaproponowały trzy kandydatury:

    Uczniowie opowiadający się za daną opcją przygotowali prezentacje uzasadniającą propozycję. Odbyła się ogólnoszkolna debata i głosowanie, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice.

    Wśród wszystkich głosujących największe poparcie zyskała kandydatura Jana Pawła II. Skierowano wniosek do organu prowadzącego z prośbą o nadanie Publicznemu Gimnazjum w Cieszkowie imienia Jana Pawła II. Wniosek podpisali: dyrektor szkoły, przewodniczący Rady Rodziców i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

    29 grudnia 2009 roku Rada Gminy w Cieszkowie podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia.

    W bieżącym roku rozpoczęły się przygotowania do uroczystości: zagospodarowanie terenu zielonego przy szkole, postawienie obelisku z tablicą pamiątkową, zbiórka pieniędzy na sztandar. Tego ostatniego zadania pojęła się Rada Rodziców, organizując zabawę dochodową.

    Uroczystość nadania szkole imienia i przekazania sztandaru odbyło się 24 maja 2010 roku.

 

 

admin © a